Nabízíme  Církevní právo

Právní dějiny církví

Tretera, J. R.; Horák, Z. /Leges/

Kniha podává stručný přehled právních dějin křesťanského a židovského náboženského společenství. Zabývá se jak dějinami vztahu státu a církve, tak církevního a židovského práva od jejich počátků do 21. století. Autoři, oba zkušení vysokoškolští...

332,- Kč 390,- Kč

Dejiny cirkevného práva

Vladár, V. /Leges/

Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt. Jej hlavným cieľom je poskytnúť najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho...

612,- Kč 720,- Kč

Teorie kanonického práva

Hrdina, A. I.; Szabo, M. /Karolinum/

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické...

383,- Kč 450,- Kč

Církevní právo

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k...

442,- Kč 520,- Kč

Konfesní právo

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států...

468,- Kč 550,- Kč

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Čunderlík Čerbová, V. /Leges/

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva...

298,- Kč 350,- Kč

Církve a právo. Miscellanea-Výběr drobných prací z díla

Tretera, J. R. /Leges/

Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea . Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi...

587,- Kč 690,- Kč

Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

Menke, M. /UPOL/

Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví římskokatolické církve v české a...

189,- Kč 210,- Kč

Církve a náboženské společnosti. Správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti

Madleňáková, L. /Leges/

I přesto, že je Česká republika dávána za příklad jedné z nejateističtějších zemí Evropy, církve zde mají své místo. Jejich fungování upravuje samostatný zákon o církvích a náboženských společnostech. Je proto postavení církví výsadní? Zachází s nimi právní...

306,- Kč 360,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku