Nabízíme  Psychologie

Nová vize psychologie

Hillman, J. /Malvern/

Tato kniha pojednává o utváření duše. Pokouším se v ní vytvořit psychologii duše, napsat esej obsahující novou vizi psychologie z hlediska duše. Jde tudíž o knihu staromódní i radikálně novátorskou, protože se vrací ke klasickým pojetím duše, zároveň však prosazuje...

321,- Kč 378,- Kč

Řeč těla

Pease, A.; Peaseová, B. /Portál/

K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy (teritoria a zóny, gesta...

338,- Kč 397,- Kč

Hysterie – strach z odmítnutí

Röhr, H.-P. /Portál/

Hysterické osobnosti často svým chováním a prožíváním trápí lidi ve svém okolí, ale přesto nejvíce trpí samy. Ať už se jedná o muže či ženy, soužití s hysteriky bývá náročné a dotyční se od svého okolí často dočkají odmítnutí. Paradoxem však je, že...

200,- Kč 235,- Kč

Narcismus - vnitřní žalář

Röhr, H.-P. /Portál/

Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání. Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým způsobem vzniku této...

186,- Kč 219,- Kč

Závislé vztahy

Röhr, H.-P. /Portál/

Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často...

208,- Kč 245,- Kč

Smysl života

Adler, A. /Portál/

Autor na sklonku kariéry revidoval a shrnul pojmy jako komplex méněcennosti, touha po moci nebo pocit sounáležitosti. Titulní pojem lze uchopit subjektivně, kdy se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, nebo objektivně jako to, co souvisí s reálnou schopností...

288,- Kč 339,- Kč

Síla nevysloveného: Příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících

Pöthe, P. /Portál/

Jeden z nejznámějších českých dětských psychoterapeutů popisuje a komentuje průběh léčby pěti klientů během jednoho roku. Střídají se jednotlivá sezení: chlapce z pěstounské péče, dospívající dívky zneužívanou v dětství, malého syna matky, která zemře v...

288,- Kč 339,- Kč

Mozek, duše a tělo: Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie

Rüegg, J. C. /Portál/

Kniha, která vyšla v němčině již v pátém, aktualizovaném a rozšířeném vydání, začíná každé téma od základních poznatků, takže všechny neurofyziologické a biochemické pochody a jejich vztah k behaviorálním jevům a psychosomatickým poruchám jsou snadno...

472,- Kč 555,- Kč

Sny jako řeč nevědomí

Johnson, R. A. /Portál/

Kniha nabízí praktický přístup krok za krokem k vnitřní práci založené na jungiánské analýze snů a spočívá v osvojení schopnosti číst symbolický jazyk snů. Aktivní imaginace pak nabízí využití síly představivosti k rozvoji vztahu mezi vědomou myslí a nevědomím....

319,- Kč 375,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku