Novinky

Chvalčovské miniatury 3

Ladislav Moravetz

Třetí díl sbírky Chvalčovských miniatur obsahuje kromě snadných doprovodů písní z Evangelického zpěvníku také chorálové předehry a volné varhanní skladby pro pokročilejší varhaníky.

269,- Kč 299,- Kč

Nechte Boha odejít

Miloš Rejchrt

Je to zvláštní načasování. Kostely jsou zavřené, možná se spolu nesejdeme ani o Velikonocích. A právě v těchto dnech nám z tiskárny přivezli knížečku šesti kázání Miloše Rejchrta, většinu z nich velikonočních. Mohla by tak – mezi jinými texty – posloužit...

99,- Kč 117,- Kč

Jedno nezbytné

Jan Amos Komenský

Spisek Unum Necessarium (v tomto překladu Jedno nezbytné ) napsal Komenský dva roky před svou smrtí a koncipoval jej jako svůj odkaz a závěť. Nové vydání překladu, který před dvaceti lety z latiny pořídil profesor Luděk Brož, vydáváme k letošnímu 350. výročí...

197,- Kč 219,- Kč

Neboj se vrátit domů

Marie Svatošová, Aleš Palán

(2. doplněné vydání s fotografiemi Jindřicha Štreita) Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do...

331,- Kč 389,- Kč

Ten den - 17. listopad 1989

Aleš Palán (ed.), Michal Beck, Matouš Hartman, Alžběta Ambrožová, Anna Palánová

Shromáždění na pražském Albertově, euforický pochod po nábřeží a následný masakr na Národní třídě vstoupily do dějin. Kniha Ten den: 17. listopad 1989 shromažďuje více než dvě stě přímých svědectví demonstrantů zkušených, ale i těch, kteří ten den vyšli do...

296,- Kč 370,- Kč

Na každý den 2020

Elen Plzáková (ed.)

Ve čtení na každý den 2020 čtenář nalezne úvahy blízké osobnímu vyznání, meditující zamyšlení, klasické výklady textu, historické poznámky, pokusy o literární zpracování, aktualizace do současného světa, zvláště na ekologická a politická témata. Některé úvahy...

20,- Kč 133,- Kč

Evangelický kalendář 2020

Jaroslav Pechar (ed.)

Texty z pera farářů a farářek nechť jsou povzbuzením k tomu, aby byl farář vnímán jako člověk z masa a kostí, tedy vnímán s patřičnou dávkou tolerance i docela lidského zájmu, co ho vlastně těší či trápí. Čtenář má vzácnou příležitost nahlédnout svým...

30,- Kč 144,- Kč

Nakresli mi bibli...

Zdeněk Šorm

Evangelický farář Zdeněk Šorm v této knížce nekáže, ale kreslí. Ve zkratkách znázorňuje významy biblických příběhů: pohledem dítěte, který v sobě ale nezapře teologa. Obrázky a texty pro potěšení i zamyšlení, pro děti i dospělé.

470,- Kč 0,- Kč

Cantate

Ladislav Moravetz

„Cantate Domino canticum novum“ , „zpívejte Hospodinu píseň novou“ – tento verš, jenž opakovaně zaznívá v různých žalmech, nás povzbuzuje nejen k nové tvorbě, ale také k obnově zpěvu v církvi. Sborový zpěv může být dnes atraktivní, neboť umožňuje lidem...

270,- Kč 300,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku