Nabízíme  Církevní dějiny

Girolamo Savonarola: Rytíř Ježíše Krista

Geisendorf des Gouttes, Th. /Stefanos/

Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů. Tím snad nejdramatičtějším byl spor mezi převorem dominikánského kláštera Girolamem Savonarolou a papežem Alexandrem VI. Odsouzení...

235,- Kč 276,- Kč

Příběhy pražských svatyní

Bedrníček, P. /Volvox Globator/

Autor knihy MUDr. Pavel Bedrníček (1930 – 2010) zasvětil svému koníčku – historii Prahy a jejím památkám – celý svůj život. A právě v této, v mnoha ohledech výjimečné knize nabízí čtenářům výsledek své dlouholeté práce. Vypráví příběhy jednotlivých...

424,- Kč 499,- Kč

Intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století

Havlíková, E.; Polehla, P. /Pavel Mervart/

Tématem publikace jsou intronizace – uvedení do úřadu královéhradeckých biskupů v druhé polovině 17. století a ve století osmnáctém. Autoři se zabývají tím, jakými proměnami slavnosti intronizace procházely a jak tyto proměny souvisely se změnou celkové náboženské...

135,- Kč 159,- Kč

Parresia XII: Revue pro východní křesťanství (Pocta Václavu Huňáčkovi)

kol. autorů /Pavel Mervart/

Dvanácté číslo revue Parrésia je věnováno památce slavisty, filologa, historika a předního znalce křesťanského Východu doc. Václava Huňáčka (1931–2018). S touto významnou osobností českého intelektuálního života se čtenář může hlouběji seznámit v pásmu...

298,- Kč 350,- Kč

Husitské re-formace: Proměna kulturního kódu v 15. století

Cermanová, P.; Soukup, P. ed. /NLN/

Podle mého mínění není žádné království, ve kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy, napsal v roce 1458 Enea Silvio Piccolomini. Zpětný pohled nicméně ukazuje, že leccos zůstalo nezměněno, a...

Pohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověku

Nodl, M.; Šmahel, F. /NLN/

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty...

254,- Kč 299,- Kč

Svatý Jiří: Životopis a legendy

/Refugium Velehrad-Roma/

Patron východní i západní církve, skautů, četných spiritualit a rytířských řádů, hluboce spojený s naší vlastí, jako i s národy Anglie, Gruzie, Kanady, Řecka, Ruska… je představen v sérii životopisů a legend. Po překladech textů z latiny, němčiny a italštiny...

Boj o svatého Vladimíra: Křesťanství a nacionalismus v zápase o ukrajinskou autokefalitu

Mlejnek, J. jr. /CDK/

Otázka autokefality ukrajinské pravoslavné církve zdaleka přesahuje hranice církevního života. Prezident Petro Porošenko ji charakterizoval jako zásadní věc nejen pro nezávislost a národní bezpečnost své země, ale i pro světovou geopolitiku. Z historického hlediska měla dle...

212,- Kč 249,- Kč

Kříž a rudý prapor: Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Vedral, P. /FF UK/

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a...

272,- Kč 320,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku