Nabízíme  Církevní dějiny

Čtyři svědkové-Prvotní církev vlastními slovy

/Hesperion/

Kniha amerického autora Roda Bennetta přibližuje příběh čtyř apoštolských Otců. Poutavým způsobem vypráví o jejich životních osudech a současně je doslova prošpikovaná citacemi z jejich děl.

281,- Kč 330,- Kč

Girolamo Savonarola: Rytíř Ježíše Krista

Geisendorf des Gouttes, Th. /Stefanos/

Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů. Tím snad nejdramatičtějším byl spor mezi převorem dominikánského kláštera Girolamem Savonarolou a papežem Alexandrem VI. Odsouzení...

235,- Kč 276,- Kč

Katolická církev v Československu-Kardinál Josef Beran a jeho doba

Doležalová, M. /Katolický týdeník/

Jak se katolická církev v Československu vyrovnala s nacismem a komunismem? Dvojí zkoušku, kterou musela projít, autoři zkoumají skrze působení Josefa kardinála Berana, poválečného arcibiskupa pražského a důsledného zastánce nezávislosti církve na panujících režimech....

254,- Kč 299,- Kč

Brčák, M. ; Wolf, K. ed. /Scriptorium/

Kniha představuje historii kapucínského řádu v českých zemích raného novověku z hlediska konkrétních rolí, v rámci kterých působili na tehdejší společnost. Kapucíni byli činní především jako kazatelé, misionáři, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani,...

234,- Kč 275,- Kč

Sola fide - pouhou vírou: Lutherská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví

kol. autorů /Scriptorium, Univerzita J.E.Purkyně/

Katalog výstavy konané na zámku v Děčíně 25. dubna–30. září 2018. Katalog je provázen mnoha barevnými vyobrazeními. Učení Martina Luthera se začalo šířit přes česko-saskou hranici velmi rychle poté, co reformátor přitloukl na vrata zámeckého kostela ve Wittenberku...

425,- Kč 500,- Kč

Příběhy pražských svatyní

Bedrníček, P. /Volvox Globator/

Autor knihy MUDr. Pavel Bedrníček (1930 – 2010) zasvětil svému koníčku – historii Prahy a jejím památkám – celý svůj život. A právě v této, v mnoha ohledech výjimečné knize nabízí čtenářům výsledek své dlouholeté práce. Vypráví příběhy jednotlivých...

424,- Kč 499,- Kč

Intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století

Havlíková, E.; Polehla, P. /Pavel Mervart/

Tématem publikace jsou intronizace – uvedení do úřadu královéhradeckých biskupů v druhé polovině 17. století a ve století osmnáctém. Autoři se zabývají tím, jakými proměnami slavnosti intronizace procházely a jak tyto proměny souvisely se změnou celkové náboženské...

Parresia XII: Revue pro východní křesťanství (Pocta Václavu Huňáčkovi)

kol. autorů /Pavel Mervart/

Dvanácté číslo revue Parrésia je věnováno památce slavisty, filologa, historika a předního znalce křesťanského Východu doc. Václava Huňáčka (1931–2018). S touto významnou osobností českého intelektuálního života se čtenář může hlouběji seznámit v pásmu...

298,- Kč 350,- Kč

Husitské re-formace: Proměna kulturního kódu v 15. století

Cermanová, P.; Soukup, P. ed. /NLN/

Podle mého mínění není žádné království, ve kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy, napsal v roce 1458 Enea Silvio Piccolomini. Zpětný pohled nicméně ukazuje, že leccos zůstalo nezměněno, a...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku